Önemli Tarihler

Kongre Başlangıç Tarihi : 16 Kasım 2022
Kongre Bitiş Tarihi : 20 Kasım 2022
Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi : 23 Eylül 2022

Davet

Değerli Meslektaşlarımız, Kıymetli Endüstri Temsilcileri;

XL. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi’ni 16-20 Kasım 2022 tarihleri arasında hedeflenen 1000 meslektaşımızın katılımı ile Granada Otel & Kongre Merkezi, Antalya'da düzenleyeceğimizi bildirmekten mutluluk duymaktayız.

Kongremizde Tıbbi/Klinik Mikrobiyoloji alanının yanı sıra, immünoloji, besin hijyeni ve mikrobiyolojisi, çevre mikrobiyolojisi gibi alanlar, aşılar, salgınlar, küresel sağlık, mikrobiyota, sendromik yaklaşımlar ve biyoinformatik başta olmak üzere mikrobiyoloji camiası ile ilgili tüm konular, alanlarında dünyanın ve ülkemizin yetkin bilim insanları tarafından sunulacak ve multidisipliner bir anlayış içinde katılımcılarla birlikte tartışılacaktır.

Kongre Düzenleme Komitesinin koordinasyonunda, paydaş dernekler, tüm çalışma gruplarımızın başkan ve yürütme kurulları; kongremizin her yönden başarılı olabilmesi için büyük bir uyum içinde, var güçleri ile çalışmaktadırlar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz.

Ulusal Kongrelerimiz öteden beri çok başarılı ve yüksek katılımlı organizasyonlar olmaları nedeniyle endüstri firmalarımızın da tartışmasız ilk sıradaki odak noktası haline gelmiştir. Çeşitli sponsorluklarla kongremize güç katacak olan katılımcı firmalarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Başarılı genç meslektaşlarımıza oluşturacağımız bursiyer katılımı ile kongremize katılımlarını sağlayarak, hem endüstri ile tanışma, hem bilimsel konuları daha geniş tartışabilme hem de kendilerine uluslararası ilişkilerde yarar sağlayabilecek önemli dostlukların oluşturulması fırsatını da sunacağız.

Derneğimizin 91. Kuruluş yıldönümünde denk gelen bu kongrenin coşkuyla ve yüksek katılımla gerçekleştirilmesi için bilimsel birikimlerini ve tecrübelerini cömertçe ortaya koyan tüm meslektaşlarımıza, katılımlarıyla kongremizi zenginleştirecek olan değerli üyelerimize / konuklarımıza ve kongreye destek veren tüm endüstri temsilcilerine Türkiye Mikrobiyoloji ailesi adına minnet ve şükranlarımızı sunar; sizleri XL. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi’ne davet etmekten onur duyarız.

Kongre’de görüşmek dileğiyle!...

Prof. Dr. Sebahat AKSARAY
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı, Kongre Başkanı
Prof. Dr. Faruk AYDIN
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı
Prof. Dr. Gülşen HASÇELİK
Ankara Mikrobiyoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genel Sekreteri, Kongre Sekreteri